artykuły newsy rss strona główna
strona główna
mapa strony
kanały RSS

Kredyt na zakup mieszkania


Kredyt mieszkaniowy często jest jedynym wyjściem aby zamieszkać we własnym mieszkaniu, pozwala uzyskać nam środki na kupno, budowę lub remont wymarzonego mieszkania lub domu. Często na taka inwestycję oszczędzaliśmy wiele lat, a może nawet całe życie, a kredyt pozwala nam zgromadzić środki w krótkim czasie. kredyt na zakup mieszkania.


Minimalny wkład finansowy kredytobiorcy wynosi 20% planowanych kosztów inwestycyjnych. Dla zaciągnięcia kredytu z funduszem powierniczym nie ma wymogu posiadania wkładu finansowego. najlepsze konta firmowe tanie kredyty gotówkowe porównanie kredytów hipotecznych.


Osoby uprawnione do otrzymania kredytu:
- Kredyt może być udzielony pojedynczej osobie, małżeństwu oraz grupie osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych ze sobą, które posiadają zdolność kredytową konta osobiste bez opłat porównanie kont dla firmy wniosek o kredyt gotówkowy.


Kredyt na zakup może zostać udzielony do wysokości:
- 80 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 80 % wyszacowanej przez PKO.BP. - dotyczy kredytu hipotecznego,
- dwudziestokrotności miesięcznych dochodów brutto kredytobiorcy, wyliczonych z 3 lub 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc założenia wniosku o kredyt, wysokość kredytu nie może być większa od 80% kosztów inwestycji i do 70% wyszacowanej przez PKO. BP. realnej wartości zabezpieczenia,
- 80% pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - jeśli kredyt zostanie przeznaczony na zakup od gminy lub Skarbu Państwa działki z prawem użytkowania wieczystego,
- 100% kosztów przedsięwzięcia w przypadku zakupu lokali komunalnych i zakładowych oraz zmiany statusu lokalu mieszkaniowego,
- 100% kosztów inwestycji - dotyczy kredytu z funduszem powierniczym, jeśli kredytobiorca posiada jednostki uczestnictwa w funduszu powierniczym o wartości co najmniej 40% kwoty udzielonego kredytu. porównanie kart kredytowych kredyt dla firmy.


Zabezpieczenia kredytu:
- hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej kredytowanej nieruchomości,
- w uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać przejściowego zabezpieczenia, np. poręczenia osoby trzeciej, zastawu itp.,
- do czasu uprawomocnienia się hipoteki zabezpieczeniem przejściowym może być ubezpieczenie kredytu w TU PBK S.A. banki online karty płatnicze kredyt mieszkaniowy.Oferta banków: