artykuły newsy rss strona główna
strona główna
mapa strony
kanały RSS

Gotówkowe kredyty


O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające jednocześnie:
- pełną zdolność do czynności prawnych
- obywatelstwo:
- polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- państwa obcego wraz z kartą stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- udokumentowane źródło dochodów
- zdolność kredytową gotówkowe kredyty.


Banki oferują możliwość ubezpieczenia kredytu. Zwykle takie ubezpieczenie kredytu gwarantuje pełne bezpieczeństwo kredytobiorcy w przypadku utraty stałych dochodów oraz innych zdarzeń losowych. prowadzenie rachunków osobistych tanie kredyty budowlane.


Kredytobiorcą może być osoba fizyczna która posiada: miejsce zamieszkania w kraju, pełną zdolność do czynności prawnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej, stałe dochody uzyskiwane z: tytułu świadczonej pracy, renty lub emerytury, prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek, innego udokumentowanego źródła (np.: z czynszów, tzw. wykonywania wolnego zawodu, itp.). bezpłatne konto bankowe karty płatnicze.


Jeżeli chcemy zaciągnąć wysoki kredyt, przekraczający określoną przez bank kwotę, bank może uzależnić zawarcie umowy od zgody współmałżonka. promocje bankowe konta firmowe gotówka na mieszkanie.


Spłata kredytu:
- w ratach kapitałowo-odsetkowych malejących, gdzie raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty a odsetki w wysokości malejącej liczone są zawsze od aktualnego zadłużenia według aktualnie obowiązującej stopy oprocentowania,
- w ratach kapitałowo-odsetkowych równych, gdzie raty kapitałowe występują w wysokości rosnącej, odsetki natomiast w wysokości malejącej liczone są od aktualnego zadłużenia według aktualnie obowiązującej stopy oprocentowania. szybki kredyt gotówkowy pożyczka na samochód.Oferta banków: