artykuły newsy rss strona główna
strona główna
mapa strony
kanały RSS

Konto w banku internetowym


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Zwykle zwany kontem osobistym. Jest rodzajem rachunku oszczędnościowego. Banki otwierają je osobom fizycznym, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent i emerytur itp. Służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza z wyłączeniem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej. konto w banku internetowym.


Na konto składają się określone elementy składowe, do których należą:
- Nazwa konta - musi być odpowiednio sformułowana, aby odzwierciedlała istotę zapisywanych na koncie stanów i zjawisk gospodarczych;
- Symbol konta, tj. numer konta - symbol cyfrowy, który wynika z planu kont danego podmiotu gospodarczego;
- Dwie przeciwstawne strony - lewa: debetowa (Dt; Winien) oraz prawa: kredytowa;
- Saldo konta - początkowe i końcowe;
- Obroty konta - zapisy księgowe dokonywanych operacji. tanie konto firmowe kredyty i pożyczki kredyt mieszkaniowy.


W ramach rachunku bieżącego mogą być udzielane kredyty. Zadłużenie występuje w postaci salda debetowego (ujemnego) rachunku bieżącego kredytobiorcy. Powstaje ono w wyniku dyspozycji płatniczych realizowanych w ciężar tego rachunku. Wpłaty na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie. Osoby fizyczne mogą posiadać rachunek bieżący, dotyczy to zwłaszcza osób, które nie chcą lub nie mogą otworzyć w banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego np. osoby wykonujące wolne zawody. konto firmowe polecany kredyt na samochód.


Na rachunku oszczędnościowym nie powinny być dokonywane operacje dotyczące działalności gospodarczej właściciela rachunku. Wkłady gromadzone na tych rachunkach są w określonych granicach wolne od zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych i są gwarantowane przez BFG, niektóre, określone prawem bankowym rodzaje wkładów są gwarantowane przez skarb państwa. Bank jest obowiązany wypłacić po śmierci wkładcy z jego rachunku oszczędnościowego kwotę pokrywającą koszty zwyczajowego pogrzebu osobie, która udokumentuje poniesienie wydatków. Wkładca może zlecić bankowi wypłacenie bez postępowania spadkowego po jego śmierci najbliższym krewnym ustawowo określonej kwoty. banki porównanie darmowe konto internetowe.


Konto może mieć rozmaitą postać, strukturę i układ graficzny. Jest to uzależnione przede wszystkim od wykorzystywanej techniki i formy księgowości. Z punktu widzenia dydaktycznego, najczęściej i najchętniej stosuje się konto o najprostszym układzie, które swoim kształtem przypomina literę "t" i w związku z tym nazywane jest kontem teowym. kredyty bankowe zestawienie pożyczek gotówkowych dom pod hipotekę.Oferta banków: