artykuły newsy rss strona główna
strona główna
mapa strony
kanały RSS

Bankowość elektroniczna


eBilling - usługi rozliczeniowe w internecie
W ramach tradycyjnych usług rozliczeniowych klient otrzymuje możliwość korzystania z usługi tzw. stałych zleceń płatniczych. W ramach eBillingu płatności klienta są przesyłane bezpośrednio do firmy zajmującej się zarządzaniem rachunkami w formie papierowej lub elektronicznej po uprzednim zeskanowaniu. bankowość elektroniczna.


Firma zarządza rachunkami i wystawia jeden zagregowany rachunek. Dzięki temu klient nie musi pamiętać o wszystkich płatnościach. Rachunki są przechowywane przez usługodawcę w wersji elektronicznej, który może prowadzić ich zestawienia i analizę ponoszonych przez klienta wydatków. Dzięki efektowi skali usługodawca może obsługiwać płatności taniej niże realizujący je bezpośrednio klient. Oszczędności pochodzą ze zmniejszenia prowizji za przelewy dokonywane za pośrednictwem poczty lub banków. internetowe konta pożyczka na auto.


Mamy więc do czynienia na rynku z usługami, które są oferowane klientom z opłata, zaś usługi bez opłat mogą występować w roli elementów urozmaicających pakiety usług oferowanych dla segmentu klientów. Trzeba tutaj wspomnieć, że usługi bankowe najczęściej występują w postaci umowy jednostki banku z klientami, czego powodem jest istotności prawnych aspektów regulujących działalności usługowe banków. porównanie kont internetowych kredyty budowlane.


eBroking - usługi maklerskie w Internecie
Broker otrzymuje od klienta dyspozycję i wprowadza ja do systemu giełdy. Inwestor dokonuje analizy sytuacji, opierając się na danych giełdowych, z dnia poprzedniego, a wszystkie informacje podstawowe powinien otrzymać przed rozpoczęciem sesji. Składa dyspozycje na podstawie analizy danych historycznych (sprzed rozpoczęcia sesji). Inaczej wygląda składanie zleceń w przypadku notowań w systemie ciągłym. Przez cały czas trwania sesji na rynku pojawiają się owe oferty, z których mogą skorzystać inwestorzy. Klient ma podgląd stanu notowań - liczy się szybkość dostępu do informacji tym bardziej im aktywniejszy jest inwestor. Inwestor może wprowadzać swoje dyspozycje bezpośrednio do sytemu informatycznego domu maklerskiego, skąd automatycznie przekazywane są one na giełdę. Informacje o stanie rynku przekazywane są do terminala klienta bezpośrednio z systemu giełdowego. konta bankowe bez opłat mieszkanie pod zastaw.


Najprostsza usługa banku elektronicznego może być zapisana jako równanie:
eBanking=VA+ATM
gdzie VA - wirtualny, elektroniczny rachunek bankowy (virtual account)
ATM - bankomat, (automated teller miachine) porównanie rachunków bankowych szybki autokredyt.Oferta banków: